Skilsmässa
råd och hjälp för dig som ska skiljas
 
 Efter skilsmässan
-->
 

Skilsmässan och kroppen

 

Det finns en stark koppling mellan kvaliteten på våra nära relationer och vår egen hälsa. En skilsmässa, som är en av de mest stressande saker en människa kan vara med om, påverkar kroppen på flera plan.

 

En studie vid ett amerikansk universitet i Chicago visar att diabetes och cancer faktiskt blir 20 procent vanligare om du skiljer dig. Även om dessa sjukdomar påverkas mycket av det genetiska, så är de också starkt influerade av livsstilsfaktorer. Se till att du tar väl hand om dig själv efter skilsmässan.


Foto: Renjith Krishnan


Här i Sverige har forskning vid Karolinska Institutet också påvisat de nära relationernas betydelse för hur vi mår i kroppen.

En undersökning bland 600 stockholmskvinnor, varav hälften var hjärtsjuka och hälften var friska,  visade att relationsstress faktiskt fyrdubblade risken för kvinnor att drabbas av hjärtinfarkt. Goda nära relationer påverkade istället kvinnornas motståndskraft mot sjukdomar positivt. Det var speciellt en relation som var viktig, den till maken eller sambon. Att man kunde tala med honom om allting, öppna sitt hjärta och få känslomässigt stöd när man behövde det, hade stor inverkan på återfallsrisken.

Faktum är att undersökningen visade att ingen relation alls var betydligt mindre skadligt än att leva i en dålig relation. Det kan alltså sägas vara belagt i forskning att det trots allt är sundare att skilja sig än att stanna kvar i ett dåligt äktenskap.

 

4 fiender till din hälsa

1) Passiv aggression. Att ha svårt för att hantera relationsstress och reagera med uppgivenhet och passivitet är exempel på det som experterna kallar dålig förmåga till ”coping”, något som länkats till ohälsa.


2) Partners otrohet. Det som innebär mest skadlig relationsstress för kvinnor är partners otrohet, missbruk eller sjukdom.


3) Din egen fientlighet. Fientlighet och personlig bitterhet har i upprepade studier visat sig vara en av de viktigaste personlighetsvariablerna när det gäller sjukdomar i hjärtats kranskärl. Gör upp med din smärta istället för att låta dig styras av den. Då mår ditt hjärta bättre.


4) Simultankapaciteten. Att borsta tänderna samtidigt som man passar på att torka av handfatet är typiskt kvinnligt och typiskt ohälsosamt. Gör en sak i taget. Det minskar stressen och ökar känslan av närvaro i ditt liv. En skilsmässa innebär ofta att arbetsuppgifter som tidigare delades nu ska skötas helt på egen hand. Använd skilsmässan som en god anledning till att se över dina "måsten" i livet. Kanske kan du rationalisera bort en del ambitioner, t ex när det gäller synen på hemmet?

 

Här kan du läsa mer om vad som faktiskt händer i din kropp efter skilsmässan.